Al Unu Familio - Unu Sorton

Материал из мегабред
Версия от 12:43, 19 августа 2006; Esperanto (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Al Unu Familio - Unu Sorton La Ret-Informejo e-novosti.info komunikas pri terura okazajxo en Ruslando kiam Esperanto sxajnas esti motivo de la murdo de la tuta familio.

Pasintdimancxe en urbo Cxeborkasy nekonata murdisto penetris en apartamenton kie logxis esperanta familio. Cxiuj membroj de la familio krom la 3-jara Aljosxa (kiu sciis nur vortojn “pacxjo” kaj “panjo”) flue parolis la Internacian Lingvon. La murdisto krudele kaj poiomete murdis cxiujn familianojn per razila klingo.

La plej konsterniga detalo de la murdosceno klare montras ke la murdisto estis volapukisto: sur la blanka murpapero per la sango de la viktimoj la murdisto skribis “MENADE BAL - PUKI BAL”.

La polico jam demandis la lokan volapukistan grupon cxu iu el ili kulpas pri la murdo, sed la tuta grupo cxe sia ekstervica urgxa kunsido unuvocxe decidis ke neniu el ili respondecas pri la akcidento.

http://www.e-novosti.info/forumo/viewtopic.php?p=44826